Jak zvolit správnou autoškolu

Autoškola jinak

Autoškola by měla z velké části připravit absolventy a tedy nové řidiče na nejdůležitější úskalí, která je budou čekat na komunikacích. O tom, že tomu tak není, nasvědčuje i jen letmý pohled do statistik, kde mladí a začínající řidiči patří ke skupině s poměrně vysokou nehodovostí. Mladí řidiči způsobují častěji dopravní nehody především v důsledku nepozornosti, nezkušenosti a také díky vysoké nebo nepřiměřené rychlosti. Podle posledních čísel zavinili nejvíce smrtelných a závažných nehod ti s délkou praxe v řízení mezi jedním a dvěma lety. Již řadu let se debatuje o změnách v našem autoškolství, které by mělo řidiče připravovat mnohem lépe. Zatím vše stále zůstává jen u debat a řady předkládaných návrhů.

Novinkou na poli autoškol v České republice je projekt Autoškola jinak. Ta se rozhodla nečekat na to, až dojde k nějakým systémovým změnám ve výuce v autoškolách, ale dala si do vínku využít co nejvíce současné možnosti v rámci daných nařízení a zákonů. Absolventi by tak měli být především lépe připraveni na tvrdou realitu dnešního silničního provozu.

Mezi základní body kvalitní přípravy v této autoškole patří moderní způsob teoretické výuky rozšířený mimo jiné o témata jako moderní technologie v automobilech, infotainment nebo bezpečnostní asistenty a jejich využití. Dále je to praktická výuka v automobilu Ford Mustang V8, která zaručí získání zkušeností s výkonným vozidlem hned v autoškole, čímž se předejde nepříjemným a často nebezpečným situacím, ke kterým dochází při přesednutí z typického auta pro autoškolu do výkonného moderního vozu po získání řidičského oprávnění. Dalším neméně důležitým bodem je následné vzdělávání, které absolventům umožní 3 roky po sobě navštívit akce Track&Safety. Tam se setkají s profesionály z oblasti bezpečné jízdy a dopravní psychologie, kteří jim pomohou výrazně zlepšit ovládání vlastních automobilů a zvýšit tak obecnou bezpečnost na silnicích.

Většina těchto prvků je obsažena ve velmi úspěšném rakouském modelu autoškolství, který pomohl od jeho nasazení v roce 2003 snížit o téměř 50 % nehodovost mladých řidičů. A to se přeci vyplatí!

Pokud chcete vyzkoušet některé služby Autoškoly jinak, můžete si objednat Školné komplet nebo některý z dárkových poukazů. Ty se věnují akcím Track&Safety, kondičním jízdám s Fordem Mustang a jízdám s Fordem Mustang pro všechny, kterým je více než 15 let.